Masuratori / verificari PRAM

  • Home
  • Masuratori / verificari PRAM
shape
hero_img_1_2

MĂSURATORI/VERIFICĂRI PRAM

Vă oferim servicii de verificare a instalațiilor de legare la pamant (PRAM) – măsurarea rezistenței prizei de pământşi verificarea continuității conductoarelor de legare la pământ.

Există mai multe motive pentru a efectua legarea la pământ şi implicit verificarea periodică a acesteia; cele mai importante motive privesc asigurarea siguranței personalului şi protejarea clădirilor şi echipamentelor împotriva supratensiunilor.

Instalațiile de legare la pământ precum prizele pământare şi electrozii de priză trebuie să fie verificate cel puțin o dată pe an, conform legislației în vigoare. Aceste verificări anuale sunt determinate de rezistivitatea scăzută a solului şi de caracterul său foarte coroziv în prezenței apei şi sărurilor, factori ce pot eroda electrozii de priză şi legăturile acestora.

În urma fiecărei verificări oferim un buletin de verificare a instalației de legare la pământ, valabil pentru 6 luni. De asemenea, în cazul oricărei probleme constatate se întocmeşte un plan de acțiuni corective.