Edit

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and expound.

Contact Info

Contact for support

098 6650 4085

MASURATORI VERIFICARI PRAM

Ce oferim?

Vă oferim servicii de verificare a instalațiilor de legare la pamant (PRAM) – măsurarea rezistenței prizei de pământşi verificarea continuității conductoarelor de legare la pământ.

Există mai multe motive pentru a efectua legarea la pământ şi implicit verificarea periodică a acesteia; cele mai importante motive privesc asigurarea siguranței personalului şi protejarea clădirilor şi echipamentelor împotriva supratensiunilor.

Instalațiile de legare la pământ precum prizele pământare şi electrozii de priză trebuie să fie verificate cel puțin o dată la 6 luni, conform legislației în vigoare.  Aceste verificări periodice sunt determinate de rezistenta scăzută a solului şi de caracterul său foarte coroziv în prezenței apei şi sărurilor, factori ce pot eroda electrozii de priză şi legăturile acestora.

În urma fiecărei verificări oferim un buletin de verificare a instalației de legare la pământ, valabil pentru 6 luni. De asemenea, în cazul oricărei probleme constatate se întocmeşte un plan de acțiuni corective.